logo

Big Mac
BankOn Web

Банката отваря, когато решите вие

С електронно банкиране
BankOn Web

 • Ползвате до 50% по-ниски такси за извършване на преводи
 • Банкирате бързо и удобно, без да се налага да посещавате банков офис
 • Не се съобразявате с работното време на банката
 • Спестявате време от посещение на различни институции и чакане на опашки

С BankOn Web в реално време

Graffic One
 • Получавате информация за всички ползвани от вас продукти
 • Нареждате преводи между собствени сметки, към
  трети лица или към бюджета, в страната и чужбина
 • Обменяте валута
 • Регистрирате и заплащате битови сметки
 • Погасявате задължения по кредитна карта
 • Имате директна връзка с банката

Абонирайте се за BankOn Web

Заявете услугата в най-близкия
офис на Societe Generale Експресбанк.

Graffic Two