logo

Old Phone
C BankOn SMS винаги сте информиран за движенията по Вашите карти и сметки

C BankOn SMS

  • Получавате периодична информация за състоянието на Вашите сметки навсякъде и по всяко време
  • Получавате известие в случай на недостатъчна наличност по някоя от Вашите сметки
  • Получавате персонални предложения от Societe Generale Експресбанк
  • Можете да получите информация при поискване

Възползвайте се от възможността да:

  • Получавате информация за баланса по сметката си, задължения по кредитна карта, месечна вноска по кредит
  • Нареждате преводи между собствени сметки в банката
  • Погасявате задължения по кредит или кредитна карта
  • Променяте настройките на абонамента си
Graphic Three
Graphic Four

Използвайте BankOn SMS

Заявете услугата в най-близкия и удобен офис на Societe Generale Експресбанк.